Medium & Healer mm

M​a​ginas-I​ng​e​la Collin Lendin

Möt din egen Andlighet

Medial undersökning & rening

Ghostbusting​ - Husrening

Kärt barn har många namn, så brukar det heta. Vad är då detta?

Känner du dig iakttagen i ditt hem, trots att du är till synes ensam där. Eller ser du skuggor, hör olika ljud, upplevelser som inte kan förklaras. Tavlor som hänger snett, saker som flyttar på sig. Eller bara obehag utan någon förklaring. Ibland är det andar ibland har det andra orsaker.

Vad det än är så kan det behövas en undersökning med efterföljande rening. 


Om du känner att det är vad du och din familj behöver så bokar du en tid med mig. Jag kommer då hem till dig och går igenom ditt hem och känner in vad som finns eller inte finns. Vid behov så renar jag från oönskade energier och hjälper eventuella andar in i ljuset.

Det brukar ta ett par timmar att genomföra hela undersökningen och reningen.

Ibland behövs det mer ingående, djupare samtal oss emellan. Det är sådant som vi tillsammans beslutar om.

Allt detta som kan visa sig i ett hem, eller på en arbetsplats kan vara av vitt skilda anledningar. Jag kan inte redovisa för allt här, men kommer att berätta för dig på plats vad jag upplever hos dig i ditt hem eller på ditt arbete.


Du bokar via telefon eller mail. Gå in på sidan "kontakta oss" för mer info.